- مهم نیست چه سنی داری هنگام سلام کردن مادرت را در آغوش بگیر.
- اگر کسی تو را پشت خط گذاشت تا به تلفن دیگری پاسخ دهد تلفن را قطع کن.
- هیچوقت به کسی که غم سنگینی دارد نگو " می دانم چه حالی داری " چون در واقع نمی دانی.
- یادت باشد گاهی اوقات به دست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است.
- هیچ وقت به یک مرد نگو موهایش در حال ریختن است. خودش این را می‌داند.
- از صمیم قلب عشق بورز. ممکن است کمی لطمه ببینی، اما تنها راه استفاده بهینه از حیات همین است.
- در مورد موضوعی که درست متوجه نشده‌ای درست قضاوت نکن.
- وقتی از تو سوالی را پرسیدند که نمی خواستی جوابش را بدهی، لبخند بزن و بگو: "برای چه می خواهید بدانید؟"
- هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکن.
- هیچوقت پایان فیلم ها و کتابهای خوب را برای دیگران تعریف نکن.

- وقتی احساس خستگی می کنی اما ناچاری که به کارت ادامه بدهی، دست و صورتت را بشوی و یک جفت جوراب و یک پیراهن تمیز بپوش. آن وقت خواهی دید که نیروی دوباره بدست آورده‌ای.

- راحتی و خوشبختی را با هم اشتباه نکن.


- هیچوقت از بازار کهنه فروشها وسیله برقی نخر.

- شغلی را انتخاب کن که روحت را هم به اندازه حساب بانکی‌ات غنی سازد.

- سعی کن از آن افرادی نباشی که می گویند : " آماده، هدف، آتش "

- هر وقت فرصت کردی دست فرزندانت را در دست بگیر. به زودی زمانی خواهد رسید که او اجازه این کار را به تو نخواهد داد.

- چتری با رنگ روشن بخر. پیدا کردنش در میان چتر های مشکی آسان است و به روزهای غمگین بارانی شادی و نشاط می بخشد.

- هیچوقت در محل کار درمورد مشکلات خانوادگی‌ات صحبت نکن.

- در حمام آواز بخوان.

- در روز تولدت درختی بکار.

- طوری زندگی کن که هر وقت فرزندانت خوبی، مهربانی و بزرگواری دیدند، به یاد تو بیفتند.

- بچه‌ها را بعد از تنبیه در آغوش بگیر.

- فقط آن کتاب هایی را امانت بده که از نداشتن شان ناراحت نمی‌شوی.

- ساعتت را پنج دقیقه جلوتر تنظیم کن.

- هنگام بازی با بچه‌ها بگذار تا آنها برنده شوند.

- فروتن باش، پیش از آنکه تو به دنیا بیایی خیلی از کارها انجام شده بود.

- از کسی که چیزی برای از دست دادن ندارد، بترس.

- فراموش نکن که خوشبختی به سراغ کسانی می‌رود که برای رسیدن به آن تلاش می‌کنند .


پی نوشت: این روزا کم تر آفتابی میشم!