قانون تو تنهایی من است ...

http://pix98.persiangig.com/asheghane/small/Www.Pix98.CoM_001.jpg
 

قانون تو تنهایی من است و تنهایی من قانون عشق وعشق ارمغان دلدادگیست و این سرنوشت سادگیست چه قانون عجیبی چه ارمغان نجیبی و چه سرنوشت تلخ و غریبی که هر بار ستاره های زندگی ات را با دستهای خود راهی آسمان پر ستاره امید کن وخود در تنهایی وسکوت با چشمهایی خیس از غرور پیوند ستاره ها را به نظاره بنشینی و خموش و بی صدا به شادی ستاره های از تو گشته جدا دل خوش کنی وباز هم تو بمانی وتنهایی و دوری و باز هم تو بمانی و  یک عمر صبوری .......!