یادم باشه مثل خودت یه روزی تنهات بذارم// یادم باشه که با نگام بگم که دوست ندارم

یادم باشه که قلبمو از عشق تو پس بگیرم// این بهتره تا بی دلیل برای چشمات بمیرم

یادم باشه که اسم تو یه دفعه از یادم بره// یادم باشه بهت بگم تموم شده این خاطره

یادت باشه مثل خودت یه روزی تنهات بذارم// یادت باشه که با نگام بگم که دوست ندارم

باید ببندم چشمامو،رو هرچی بود رو هرچی هست// دیگه نمیشه اینطوری به پای عشق تو نشست

یادم باشه عکس تورو یه جایی پنهون بکنم// دلم نمیخواد خودمو اینجوری داغون بکنم

بعد تو این ثانیه ها هرطور که باشه میگذره// حتی پشیمون شدنت به درد من نمیخوره

بعد تو این ثانیه ها هرطور که باشه میگذره// حتی پشیمون شدنت به درد من نمیخوره

یادت باشه مثل خودت یه روزی تنهات بذارم// یادت باشه که با نگام بگم که دوست ندارم