می خواهم این روز را تبریک بگویم ولی با کدام جرات.
دخترانی که در جهان سوم که یکی از این ها ایران باشد با بدترین موارد روبهرو هستند.مانند تجاوز - تحصیلات پایین - ازدواج های زورکی - مردسالاری- برده های جنسی - کنیز های اجتماعی و غیره
کسانی که دانشگاه رفته باشند حتما اطلاع دارند که دختران در سر کلاس های تنظیم خانواده چه نوع عکس العمل هایی دارند . آیا در شب ازدواج یا شب های که در بستر می خوابند آنچه را که خوانده بودند را تجربه می کننند؟؟!!
برای اینکه منظور بنده را بهتر درک کرده باشید از خانواده ی خود شروع کنید به حقوق خو وپدرتان در مقابل حقوق مادر و خواهرتان نگاه کنید آیا فرقی را احساس می کنید که از زمین تا آسمان است.هنگام ازدواج خواهرتان آیا واقعا برای ایشان باید مهریه ای صورت بگیرد یا استقلالش در خانواده معین گردد.
دخترانی که از سخنان پسر های ابلهی که ایجاد مزاحمت برای جنس مخالف خود را برای خودشان تفریح می دانند خسته شده اند.بدون هیچ ترسی می گویم شما در جامعه ای زندگی می کنید که حدود 60 درصد پسران آن مشکلات جنسی دارند با این حال در روابط اولیه دوستی دو دختر و پسر کدام یک آسیب پذیر است.؟ کاملا واضح است دختر.چون ان متانت و عفت و آبروی حیایی و عاطفه ای که در یک دختر وجود دارد را به هیچ وجه نمی توان در یک مرد پیدا کرد.
در قرآن كریم و سنت پیامبر (ص) هر خطابى كه بر مرد مى شود، زن نیز شامل آن است، وهیچ فرقى بین زن و مرد در شریعت اسلام وجود ندارد، تنها فرقى كه بین زن و مرد است در میراث مى باشد، آنهم بسبب اینكه مرد مسؤولیت كامل كانون خانواده را به عهده دارد، و اوست كه باید نفقه و هزینه تمامى افراد خانواده را تهیه نماید، گرچه زن او تاجر هم باشد، نفقه زن بر عهده مرد است.
از سخن بالا چه چیزی را می فهمید اینکه مرد باید اوضاع کامل خانواده را کنترل کند.!!!!!!
در برخی از کشورهای عربی (به ئلایل دین مشترک مورد توجه است) زنان به خاطر یک بار رانندگی به 60 ضربه ی شلاق محکوم می شوند یا وقتی عادت ماهانه ی دختران شروع می شود به زور ازدواج می کنند.در خود ایران در استان سیستان بلوچستان مستنداتی است که دختران را بر این باور واداشته اند که زن باید پوست خود را تنها برای مرد خود نشان دهد حتی صدف انگشتانش را.در یکی از مستند ها خود م شاهد دیدن آن بودم که دختر می گفت پیامبر زنش را در یک صندوق نگاه می داشت و هر وقت دوست می داشت می رفت و او را بو کرده و دوباره در صندوق را می بست.
آیا مگر تحلیل چنین مسائلی را نباید نظام آموزشی بر عهده داشته باشد.چرا دروس اهمیت درس ولایت با دروس خانواده در کتب درسی سوم و چهارم دبیرستان یکسان نیست.
مگر نمی گوییم بنیاد جامعه خانواده است.!!!

توصیه شخص من این است که زنان و دختران باید خود در مقابل مرد سالاری بایستند چون کسی بر داد آنان نخواهد رسید.بیایید ارزش خود را در جامعه با فکرات خود نشان دهید نه با پوشش انگشت نمایی و خود کم بینی
با این همه این روز را بر تمام دختران جهان از آبجی خودم گرفته تا آبجی های دیگر تبریک می گویم.