برای اونایی که برای نجات آزربایجان و نگینش هر کاری که از دستشان برمیاید میکنند میکنند یه صلوات بفرستیم(اللهم صلی علی محمد و علی محمد)-فقط اینو بدونید همه چ به نماز جمعه رفتن نیست-همه چی به این نیست ک بگی مسلمونم و بشینی خونه-مسلمون واقعی اونی ک از نعمتهایی که خدا داده محافظت کنه-اگ یکی یا امانتی بهت بده آیا براش ارزش قاعل نمیشی؟آیا از اون چیزی ک گرفتی محافظت نمیکنی؟دریاچه ارومیه هم یه امانته از طرف خدا به ما آزربایجانی ها-فردایی اگر اون دنیا پرسید خدا که امانتی من کو چی میگی؟ اصلا میتونی پیداش کنی؟!
کاش اونایی که میگن من من یه کاری کنند-نماینده هایی که برای رای گرفتن میگفتند دریاچه ارومیه الان که رفتند مجلس کجان؟